+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Претставници од МАЛМЕД, предводени од директорот Доц. д-р Ќахил Ибраими, учествуваше на Меѓународниот конгрес на фармацевти “Montenegro Stars” во Бечичи, организирана од Фармацевтска комора на Црна Гора и Фармацевтската студиска програма на Медицинскиот факултет.

НОВИ ХОРИЗОНТИ ВО ФАРМАЦИЈАТА – ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНОСТИ, беше мотото на организаторите на Конгресот.

Истиот траеше четири дена, почнувајќи од четвртокот, а заврши во неделата (9-12 мај 2019 година).

Овој настан беше уште една добра можност за членовите на тимот од МАЛМЕД да ги осознаат актуелните новини во фармацевтскиот сектор.


Pjesëmarrja e përfaqësuesve të Agjencisë së Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore në kongresin Ndërkombëtar në Mal të Zi

Përfaqësues nga MALMED, të udhëhequr nga drejtori Doc. d-r Qahil Ibraimi, mori pjesë në kongresin Ndërkombëtar të Farmacistëve “Montenegro Stars” në Beçiçi, të organizuar nga Dhoma e Farmacistëve  e Malit të Zi dhe Programi i Studimeve Farmaceutike  në Fakultetin e Mjekësisë.

HORIZONET E REJA NË FARMACI – SFIDAT DHE MUNDËSITË, ishte motoja e organizatorëve të Kongresit.

I njejti ka zgjatur katër ditë, duke filluar të enjten ndërsa ka  përfunduar të dielën (9-12 maj 2019).

Kjo ngjarje ishte një tjetër mundësi e mirë për anëtarët e ekipit MALMED që të njihen me zhvillimet aktuale në sektorin e farmacisë.