+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Директорот  на Агенцијата за лекови и медицински средтсва M-r farm. spec. Lirim Shabani оствари средба со претставниците на Универзитетот во Тетово на чело со деканот на Факултетот за Медицински Науки проф. Др. Невзат Елези.

Drejtori i Agjencionit për barna dhe pajisje mjekësore M-r farm. spec. Lirim Shabani kishte takim me përfaqësuesit e Univeristetit të Tetovës në krye me dekanin e Fakultetit të Shkencave të Mjekësis Prof. Dr. Nevzat Elezi.