Агенцијата за лекови и медицински средства води регистар на медицински средства на територијата на Република Македонија за кои е издадено соодветно одобрение за ставање во промет во Република Македонија.

Регистарот на медицински средства може да го погледнете тука:

 

Табелата со медицински средства може да ја погледнете тука: