+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Регистар на медицински средства

Агенцијата за лекови и медицински средства води регистар на медицински средства на територијата на Република Македонија за кои е издадено соодветно одобрение за ставање во промет во Република Македонија.

Пристап до интегрираниот информациски систем на Агенцијата за лекови и медицински средства (и до новиот модул за медицински средства)

Регистарот на медицински средства може да го погледнете тука:

Табелата со медицински средства може да ја погледнете тука: