+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Регистри

Агенцијата за лекови и медицински средства води регистар на сите регистрирани лекови на територијата на Република Македонија за кои е издадено соодветно одобрение за ставање на лек во промет во Република Македонија.

Регистарот на лекови може да го погледнете тука.

Регистар на издадени гранични производи за 2020 година

Регистар на клинички испитувања за 2021 година

Регистар на клинички испитувања за 2020 година