+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Агенцијата за лекови и медицински средства согласно своите стратешки цели а во насока на заштита и унапредување на јавното здравје будно ја следи употребата на антибактериските лекови за системска употреба (антибиотици). Од почетоткот на пандемијата со COVID 19 евидентирана  е зголемена потрошувачката на антибиотиците.

Агенцијата за лекови и медицински средства во интерес на јавното здравје и безбедната употреба на лековите, ги потсетува здравствените работници на насоките за рационално користење на антибиотици, нивна употреба согласно индикационото подрачје како и издавање на антибиотиците во аптеките исклучиво на лекарски рецепт. (согласно одредбите утврдени во Законот).

Антибиотиците се индицирани за третман на бактериска инфекција но не и вирусна. Апелираме до граѓаните да не користат антибиотици за превенција и третман на корона вирусот COVID 19 на своја рака, по свое лично убедување и без претходна консултација со лекар или фармацевт.