+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

В.Д. директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства доц. д-р Ќахил Ибраими заедно со тим од вработени во Агенцијата, на 01.11.2018 година ја посетија фармацевтската компанија „Алкалоид“ АД – Скопје, на покана на генералниот директор Живко Мукаетов.

Од страна на генералниот директор Мукаетов беше презентиран развојот на оваа наша најголема фармацевтска компанија која се занимава со производство на лекови, преработка на билни суровини, производство на козметички и хемиски производи и која е една од водечките фармацевтски компании во регионот која има воспоставено интензивна деловно – техничка соработка со најпознати светски компании од фармацевтско – хемиската индустрија.

Во рамките на посетата беа разгледани постојните капациетети – производните погони за цврсти фармацевтски форми, Институтот за истражување и развој и Центарот за контрола на квалитет, со цел запознавање со производната дејност, со новите технолошки процеси, процесот на контрола и обезбедување на квалитет на лековите.


VIZITË ZYRTARE  NË  “ALKALOID” SHA – SHKUP

DrejtorI  Agjencisë për barna Doc. Dr. Qahil Ibrahimi së bashku me një ekip të punësuarve më  11.01.2018, vizitoi kompaninë farmaceutike “Alkaloid” SHA – Shkup, me ftesë të  Drejtorit general   z. Zhivko Mukaetov

Drejtori  Gjeneral  Mukaetov prezantoi zhvillimin e kësaj  kompanie farmaceutike tonën më të madhe e cila meret me prodhimin e barnave, përpunimin e lëndëve  bimore, prodhimin e preparateve kimike si dhe atyre kozmetike si një nga  kompanitë kryesore farmaceutike në rajon që ka krijuar një bashkpunim të fuqishëm  me kompanitë më të njohura në industrinë farmaceutike dhe kimike.

U vizituan kapacietetet ekzistuese   për prodhimin e formave të ngurta farmaceutike, Instituti për Hulumtim dhe Zhvillim dhe Qendra për Kontrollin e Cilësisë. Qëllimi ishte njohja me  proceset e prodhimit  respektivisht me proceset e reja teknologjike si dhe kontrollin e procesit dhe sigurimin e cilësisë së barnave.