+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Во организација на Европската Комисија и Агенцијата за лекови и медицински средства на 08 и 09 октомври 2018 година во Хотел Холидеј ИН во Скопје се одржа дводневна TAIEX работилница за имплементација на Европската легислатива  за фармаковигиланца. Учесници на настанот беа лекари специјалисти, претставници на здравствени установи од секундарно и терциерно ниво на здравствена заштита, номинирани од Министерството за здравство.

Истакнати експерти од областа на фармаковигиланцата вршеа едукација на работилницата:

  • Г-ѓа Пиа Кадуф Јаноса – Медицински директор на Упсала моноиторинг центарот за следење на несакани реакции од лекови,
  • Г-ѓа Виола Мацолиќ Шариниќ – претставник од Светската здравствена организација,
  • Г-ѓа Жељана Марган Колетиќ – член на Комисијата за фармаковигиланца и проценка на ризик (ПРАК) во Европската Агенција за Лекови (ЕМА),

како и раководителите на одделенијата за фармаковигиланца од Хрватската Агенција за лекови (ХАЛМЕД) и Агенцијата за лекови на Црна Гора (ЦАЛИМС).

Целта на работилницата беше едукација на учесниците за фармаковигиланца и подигање на свеста за пријавување на несакани реакции од употребата на лековите. Посебно беше нагласено дека ефикасноста и успехот на националната програма за следење на безбедноста на лековите, директно зависи од активното учество на здравствените работници во пријавувањето на суспектните несакани реакции.

Агенцијата за лекови и медицински средства како организатор на настанот ги пречека предавачите во просториите на МАЛМЕД на заедничка средба со В.Д. Директорот Доц. д-р Ќахил Ибраими.