+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

За повеќе информации за Вашиот пристап до личните податоци, Ве молиме кликнете тука:

Ф А Р М А К О В И Г И Л А Н Ц А

Поднесување на пријави за несакани реакции на лековите  

За пациенти и здравствени работници

М А Т Е Р И О В И Г И Л А Н Ц А

Поднесување на пријави за несакани реакции на медицинските средства

За пациенти и здравствени работници