+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Превземете го документот за пријавување на несакани реакции на медицински средства.
Образец за пријава на несакани реакции на медицински средства (за здравствени работници).

Потполнетиот образец доставете го во хартиена форма до архивата на Агенцијата за лекови и медицински средства на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј, бр.54, I-ви кат, 1000 Скопје или испратете го електронски на следната е-маил адреса: materiovigilanca@malmed.gov.mk


Е-пријава на несакани реакции на медицински средства (за здравствени работници):

Внесете датум на појавување