+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Правилник за содржината на упатството за употреба на граничен производ

Почитувани,

Ве известуваме дека во прилог на документацијата за одобрување на граничен производ објавена во Правилникот за поблиските услови за граничен производ, начинот на одобрување и потребната документација, објавен во („Службен весник на РМ“, бр. 203/15 од 17.11.2015 година) потребно е да доставите и:

1. Оригинално упатство од производителот;

2. Превод на оригиналното упастство од овластен преведувач на македонски јазик;

3. Предлог упатство за граничен производ согласно насоките во Правилникот за содржината на упатството за употреба на граничен производ.

 

Согласно објавениот Правилник за поблиските услови за граничен производ, начинот на одобрување и потребната документација („Службен весник на РМ“, бр. 203/15 од 17.11.2015), директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства донесе интерен правилник со кој се уредува содржината на упатството за употреба на граничен производ.

 

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА УПАТСТВОТО ЗА УПОТРЕБА НА ГРАНИЧЕН ПРОИЗВОД-(word) документ

 

scan1-прва страна

 

scan2-втора страна

 

 

scan3-трета страна

 

scan4-последна страна