+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

СЕ УТВРДУВА максимална цена на лекот на големо, без вклучен ДДВ и тоа за следните генерички лекови:

Напомена: Барањата за усогласување со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренија треба да ги поднесат до архивата на Министерството за здравство најдоцна до 22.03.2017 година

Линк кон цените