+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Почитувани,

Ве известуваме дека Директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства донесе О Д Л У К А

за повлекување од промет на готовиот лек DIKLOFEN гасторезистентна таблета 20×50 mg на производителот Галеника а.д. Белград со сериски броеви:

1. 06372/05.2017

2. 06382/05.2017

3. 00763/03.2018

4. 00773/03.2018

5. 09123/07.2018

6. 09133/07.2018

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Одлуката се наоѓа во прилог viagra pas cher на ова известување.

 

Со почит,

Агенција за лекови и медицински средства.