+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page
Почитувани,
Ве известуваме дека директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства донесе О Д Л У К А
За повлекување од промет на следните серии на лекови заради отстапување од пропишаните стандарди за квалитет:
-Cerezyme cialis 20mg Amp 400E (imiglucerase) прашок за концентрат за  раствор за инфузија од производителот GENZYME Ireland Ltd-Ватерфорд Ирска со следните сериски броеви:
C5570H13 со рок на употреба 04.2017
C5564H07 со рок на употреба 03.2017
C5566H17 со рок на употреба 05.2017
C5562H03 со рок на употреба 02.2017
C5560H07 со рок на употреба 02.2017
C5580H01 со рок на употреба 02.2017
C5466H06 со рок на употреба 04.2017
C5470H03 со рок на употреба 05.2017
C4138H11 со рок на употреба 08.2016
C4156H02 со рок на употреба 10.2016
C5470H01 со рок на употреба 05.2017
C5568H15 со рок на употреба 05.2017
-Solcoseryl ( protein free haemodialysate of calves blood) раствор за инјектирање 42,5 mg/1 ml 25 стаклени ампули х 2 ml/кутија од производителот АЛКАЛОИД АД, Скопје, Македонија, по лиценца на MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH , Швајцарија со сериски број 909100 и рок на употреба 09.2016 година.
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.
Одлуката се наоѓа во прилог на ова известување.