Агенцијата за лекови и медицински средства како дел од своите континуирани активности во делот на фармаковигиланцата, на ден 16.01.2019 година одржа едукативно предавање во Приватна Општа Болница “Ремедика” – Скопје