+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Како дел од проектот за подигање на свеста на здравствените работници за пријавување на несакани реакции од лекови, Агенцијата за лекови и медицински средства организира акредитиран вебинар за здравствените работници-членови на Фармацевтската Комора.

Почнувајќи од 21.10.2019 година, во следните три месеци на веб страната на Фармацевтската Комора ќе биде објавен вебинар за фармаковигиланца, на кој фармацевтите ќе можат да добијат опширни информации за начинот на пријавување на несаканите реакции, следењето на безбедноста на лековите и обврските на здравствениот работник.

Преку следниот линк може да пристапите до: вебинарот:https://portal.fk.mk/Main/Login.aspx


MALMED organizon vebinar për ngritjen e vetëdijes së punëtorëve shëndetësor për paraqitje të efekteve anësore të barnave

Si pjesë e projektit të ngritjes së vetëdijes së punëtorëve shëndetësorë për raportimin e efekteve anësore të barnave. Agjencia e barnave dhe pajisjeve mjekësore organizon një vebinar të akredituar për profesionistët e kujdesit shëndetësor – anëtarë të Odës Farmaceutike.

Duke filluar nga 21 tetor 2009, në faqen e Odës Farmaceutike do të jetë i publikuar vebinari për farmakovigjilencë, ku farmacistët do të kenë mundësi të marrin informacion të gjerë se si të raportojnë efektet anësore, rreth ndjekjes së sigurisë së barnave dhe obligimet e punëtorëve shëndetësor.

Bashkangjitur mund ta gjeni linkun për qasje në vebinar:
https://portal.fk.mk/Main/Login.aspx