+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page
Почитувани,
Во прилог се наоѓа утврдената листа на лекови без рецепт кои можат да се продаваат и надвор од аптеките, односно во  определени места за продажба, како што се супермаркетите и бензинските станици, лекови коишто ги исполнуваат потребните услови и кои имаат дозвола од МЗ да вршат продажба на лековите без рецепт.
Имено, сите лекови од оваа Листа и досега се издаваа во аптека без лекарски рецепт, а сега врз основа на решение добиено од Агенцијата за лекови и медицински средства, тие лекови ќе можат да се продаваат слободно и тоа од страна на правни лица кои се регистрирани според Законот за трговски друштва за промет на големо и мало со храна, пијалоци, тутун или се регистрирани за трговија на мало со https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-pas-cher/ нафтени деривати на бензински станици.