+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Информации од јавен карактер

Службено лице за посредување при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер:

Драган Димитров

е-маил: dragan.dimitrov@malmed.gov.mk

телефон: 02-5112-394, локал: 17


Обрасци:

Барање за пристап до информации од јавен карактер-pdf формат

Барање за пристап до информации од јавен карактер-word формат