+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select PageАгенцијата за лекови и медицински средства ја известува јавноста дека поради дефект во напојувањето со електрична енергија во моментов не функционираат службените меил адреси и други услуги поврзани со напојувањето.
Дефектот е во целата зграда каде што се и нашите канцеларии, во која се сместени и повеќе други државни институции. Истиот трае веќе од 7 април.
ЕВН работи на негово отстранување, кое, според најавите, ќе потрае.
За враќањето во функција на меил адресите и останатите услуги ќе објавиме дополнително соопштение.
* * * * *

Agjensioni i barnave dhe pajsisjeve mjekësore e informon opinionin publik se për shkak të një defekti në furnizim me energji elektrike për momentin nuk funksionojnë adresat zyrtare të postës elektornike dhe shërbimet tjera që kanë të bëjnë me furnizimin me energji elektrike.
Defekti është në të gjithë objektin ku ndodhen zyrat e Agjensionit per barna dhe pajisje mjekësore, ku janë vendosur edhe disa institucione të tjera shtetërore. E njëjta gjë është duke vazhduar që nga 7 prilli.
EVN është duke punuar në eleminimin e problemit, i cili sipas njoftimeve do të marrë pak kohë.
Për rikthimin e funksionalitetit të adresës elektoronike dhe shërbimeve të tjera do të publikojmë një njoftim shtesë.