Почитувани,

 

На линкот подоле може да го превземете Известувањето до сите ПЗУ Аптеки во Р.С. Македонија кое е издадено од Министерството за здравство, а кое се однесува за сите првни лица ПЗУ Аптеки кои вршат промет на мало со лекови и медицински средства, за лековите кои содржат активна супстанција azithromycin.

 

Известување до сите ПЗУ Аптеки во Р.С. Македонија