Денес, Директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства М-р фарм. Роберт Бекироски имаше свое обраќање на едукативниот семинар во организација на GS1 Македонија на тема: “Практична примена на GS1 DataMatrix-от, клуч на серијализација во фармацијата и софтверски и хардверски решенија за нивна успешна примена во Здравството”.