Регистарот на аптеките во Република Македонија можете да го погледнете тука: