СПИСОК НА ЛЕКОВИ  – СО ДОБИЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ПАРАЛЕЛЕН УВОЗ (во период 12/2013 – 10/2014)

Листата на лекови од паралелен увоз може да ја преземете на следниот ЛИНК
Со почит,
Биро за лекови на Република Македонија