Почитувани,

Во прилог се наоѓа нова ажурирана листа на лекови од паралелен увоз со важност до 11.06.2018 година.

Со почит,
Агенција за лекови и медицински средства

Превземи го документот