Почитувани,

Во прилог се наоѓа нова ажурирана листа на лекови од паралелен увоз со важност до 28.12.2017 година.

Со почит,
Агенција за лекови и медицински средства

Превземи го документот