Почитувани,
Во прилог се наоѓа нова ажурирана листа на лекови од паралелен увоз со важност до 26.05.2017 година.
Со почит,
Агенција за лекови и медицински средства