+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Агенцијата за лекови и медицински средства (МАЛМЕД) го одбележа Светскиот ден за борба против ХИВ/СИДА и ја искажа подршката за луѓето кои живеат со оваа болест.

Одржан е состанок со претставници на фармацевтски производители со цел да се потикне регистрацијата на антиретровирусната терапија и со тоа да се обезбеди поголема достапност на регистрирани лекови за оваа група на пациенти.