+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

За повеќе информации за Вашиот пристап до личните податоци, Ве молиме кликнете këtu:

FARMAKOVIGILANCA

Dorëzimi i fletëparaqitjeve për efekte anësore të barnave  

Për pacientët dhe punonjësit shëndetësor

MATERIOVIGILANCA

Dorëzimi fletëparaqitjeve për efekte anësore të pajisjeve mjekësore

Për pacientët dhe punonjësit shëndetësor