+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

PARAQITJE E EFEKTEVE ANËSORE TË PAJISJEVE MJEKËSORE (për pacientët)

E-Paraqitja e efekteve anësore të pajisjeve mjekësore (për pacientët):

Vendosni tekstin
Përshkruani siptomat dhe reaksionet pas përdorimit të pajisjeve mjekësore