+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

PARAQITJA E EFEKTEVE ANËSORE TË BARNAVE (për punonjësit e shëndetësisë)

Të nderuar punonjës të shëndetësisë,

Angazhimi Juaj profesional në fushën e farmakovigjilencës ka rol të veçantë në zbatimin e sigurt të barnave dhe mbrojtjen e shëndetit të pacientëve. Të dhënat dhe informacionet të cilat do t’i sigurojmë në këtë mënyrë, mund të jenë shumë të rëndësishme për përdorimin e sigurt të barnave.

СDuhet t’i paraqitni të gjitha efektet e padëshiruara të barnave për të cilat do të merrni informacione nga pacienti Juaj.

Nëse ju mungon ndonjë e dhënë, apo nuk jeni të sigurt se bari është shkaku i efektit të padëshiruar, mos nguroni, paraqiteni, është e mjaftueshme vetëm të keni dyshim se bari ndoshta ka shkaktuar veprimin e padëshiruar.

Shkarkoni dokumentin e paraqitjes së efekteve anësore të barnave.
Formular i paraqitjes së efekteve anësore të barnave (për punonjësit e shëndetësisë).

Formularin e plotësuar dorëzojeni në letër, në arkivin e Agjencisë së Barnave dhe të Pajisjeve Mjekësore në adresën: Rr. “Shën Kirili dhe Metodi”, nr. 54, kati i parë, 1000 Shkup ose dërgojeni në postën elektronike: farmakovigilanca@malmed.gov.mk

Shënoni datën e paraqitjes