Е-пријава на несакани реакции на медицински средства (за пациенти):

Внесете опис
Опишете ги симптомите и реакцијата по употреба на медицинското средство