Агенција за лекови и медицински средства учествуваше на Меѓународниот конгрес во Хрватска

Директорот на Агенција за лекови и медицински средства Доц. Д-р Ќахил Ибраими и заменик директорот М-р фарм. Роберт Бекироски, заедно со тим на претставници од МАЛ...

Известување за престанок на важење на мерка карантин

Ве известуваме дека Комисијата за безбедност и огласување при Агенцијата за лекови и медицински средства на ден 01.03.2019 година одржа седница и со записник бр.08-66/8 д...

Безбедносна информација за Medaxone (ceftriaxone) 2 g, прашок за раствор за инјектирање или инфузија

До: СИТЕ ЗДРАВСТЕВЕНИ РАБОТНИЦИ Предмет: Известување До Агенцијата за лекови и медицински средства од страна на повеќе здравствени установи од секундарна и терц...

Обраќање на директорот на МАЛМЕД по повод Светскиот ден на дијабетесот

На 14 Ноември по повод Светскиот ден на дијабетесот, на настанот кој беше органзириан од страна на Сојузот на здруженија на  дијабетичари на Македонија, под  мотот...

Работилница за Имплементација на мерките на Европската легислатива за фалсификуваните лекови

Во организација на Европската Комисија, Агенцијата за лекови и медицински средства како и  Центарот за испитување и контрола на лекови при Фармацевтскиот факуле...

Работилница за имплементација на Европската легислатива за фармаковигиланца

Во организација на Европската Комисија и Агенцијата за лекови и медицински средства на 08 и 09 октомври 2018 година во Хотел Холидеј ИН во Скопје се одржа дводневна TAI...

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ SoliPhar 5 mg и 10 mg филм-обложени таблети СО СЕРИИ SS117001A, SS117001B и SS217001A

Агенцијата за лекови и медицински средства Ве известува за повлекување на лек од промет и тоа: SoliPhar 5 mg филм-обложени таблети (30 филм-обложени таблети во блистер, в...