Почитувани соработници,
Драги пријатели,

 

Годината што ја завршуваме беше година на предизвици, со многу заложби, со многу спроведени проекти, повеќето заедно со вас….

Ви посакувам Новата година 2020-та да ве најде во полно здравје, со уште поголеми успеси и со уште поплодна соработка.

Ние, како Агенција за лекови и медицински средства, со ваша помош ги постигнавме поставените цели за оваа година, се надеваме дека ќе продолжиме следната година и ќе го забрзаме темпото на нашата работа во духот на обезбедување квалитет и ефикасност во нашата работа.

Во оваа прилика дозволете ми да Ви посакам убав дочек на новогодишните празници, заедно со вашите најмили.

Здравје и многу успеси, среќа и благосостојба. Среќна 2020!

М-р спец. фарм. Висара Риза


Të dashur bashkëpunëtorë,
Të dashur miq,

 

Viti që po lëmë ishte një vit plot sfida, me shumë angazhime, me shumë projekte të realizuara, shumica së bashku me ju….
Ju uroj që viti i Ri 2020 të ju gjejë me shëndet të plotë, me suksese edhe më të mëdha, dhe me një bashkëpunim edhe më të frytshëm.

Ne, si Agjenci për barna dhe pajisje mjekësore, me ndihmën tuaj arritëm të realizojmë qëllimet e parapara për këtë vit, shpresojmë që vitin tjetër të vazhdojmë dhe përshpejtojmë tempon e punës sonë në frymë të sigurimit të kualitetit dhe efikasitetit në punën tonë.

Çasti i ndërrimit të moteve po afron, dhe me këtë rast më lejoni të Ju uroj t’i kaloni sa më bukur këto festa, të bashkuar pranë familjarëve e miqve tuaj të dashur.

Shëndet dhe sa më shumë mbarësi, lumturi e begati. Gëzuar!

Mr. Sci. pharm. Visara Riza