Агенцијата за лекови и медицински средства води регистар на сите регистрирани лекови на територијата на Република Македонија за кои е издадено соодветно одобрение за ставање на лек во промет во Република Македонија.

Регистарот на лекови може да го погледнете тука.