ЗА ПАЦИЕНТИ И ЈАВНОСТ

Доколку сте пациент можете да пријавите несакани реакции на медицински средства, на следниов линк.
Поднеси пријава

ЗА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ

Доколку сте здравствен работник можете да пријавите несакани реакции на медицински средства, на следниов линк.
Поднеси пријава