Согласно член 70 од Законот за инспекциски надзор („Сл. Весник на РСМ“, бр. 102/19), Агенцијата за лекови и медицински средства ги објавува Листите за проверка за усогласеност со законските одредби што се во надлежност на Агенцијата од областа на лековите и медицинските средства.

Листа за проверка – ПЗУ Аптеки
Листа за проверка – Веледрогерии
Листа за проверка – Производители на лекови и медицински средства
Листа за проверка – Специјализирани продавници
Листа за проверка – Закон за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции