ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ЈАВНОСТА

Почитувани граѓани,

Од 1ви Септември 2015 година Агенцијата за лекови и медиицински средства-МАЛМЕД отвори телефонска линија за сите прашања поврзани со лековите и медицинските средства кои се регистрирани во Република Македонија. 

Телефонската линија 02 5 112 394 е отворена од 8 30 - 16 30 часот и ќе биде во функција на сите Ваши прашања во однос на лековите и медиицнските средства.