Производители

       
Ред. Бр. Производител на лекови Производители на лекови - Седиште Објект
1. АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија - Скопје бул.Александар Македонски бр.12 - Скопје бул.Александар Македонски бр.12 - Скопје
2. АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија - Скопје бул.Александар Македонски бр.12 - Скопје ул. III Македонска бригада - Скопје
3. АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија - Скопје бул.Александар Македонски бр.12 - Скопје бул. Партизански одреди бр. 98 А - Скопје
4. РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ - Скопје ул. Козле бр. 188 - Скопје ул. Козле бр. 188 - Скопје
5. Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АД ЈАКА 80 Радовиш - Скопје ул. Првомајска бр. 75 А - Скопје ул. Првомајска бр. 75 А - Скопје
6. Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО - Скопје ул. Скупи бр. 15 - Скопје ул. Скупи бр. 15 - Скопје
7. Друштво за производство, трговија и услуги ПРОДИС ДОО - Скопје Технолошка Индустриска Развојна Зона Скопје 1, парцела 17 - Скопје Технолошка Индустриска Развојна Зона Скопје 1, парцела 17 - Скопје
8. Друштво за производство и услуги АПИМЕЛ ДООЕЛ - Охрид ул. Аргир Маринчев бр. 3 - Охрид ул. Аргир Маринчев бр. 3 - Охрид
9. ГАЛАФАРМ дооел - Скопје ул. 51 бр. 23 во Стопански двор - Волково, Скопје ул. 51 бр. 23 во Стопански двор - Волково, Скопје
10. ПЗУ ГЛ ФИТОФАРМ - Скопје ул. Качанички пат бб - Скопје ул. Качаннички пат бб - Скопје
11.               Друштво за производство на фармацевтски производи ГАЛЕНИУС ФАРМ ДООЕЛ - Скопје ул. Перо Наков бб - Скопје ул. Перо Наков бб - Скопје
12. ТД ГЕОПРОМ Мирослав ДООЕЛ - Скопје ул. Сава Ковачевиќ бр. 17/2-2 - Скопје ул. Сава Ковачевиќ бр. 17/2-2 - Скопје