Агенција за лекови и медицински средства

Ул. „Св. Кирил и Методиј бр.54“, кат 1, 1000, Скопје, Македонија

телефон: 02-5112-394

е-маил: info@malmed.gov.mk; contact@malmed.gov.mk


Службено лице за посредување при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер:

Драган Димитров

е-маил: dragan.dimitrov@malmed.gov.mk

телефон: 02-5112-394, локал: 17


Обрасци:

Барање за пристап до информации од јавен карактер-pdf формат

Барање за пристап до информации од јавен карактер-word формат


Локација

 

 

Map Data
Map data ©2017 Google
Map DataMap data ©2017 Google
Map data ©2017 Google
Map

 

Satellite

 

5 m